DOWNLOADS

BROCHURE 01.pdf

Click on the icon to download the brochure

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter to receive the latest offers

TESTIMONIALS

Recent Posts

PENGAUDITAN ASET

Pengesahan aset tetap melibatkan pembarisan semua aset yang menyatakan tempat di mana aset itu dipegang dan yang bertanggungjawab untuk pemilikan. Dalam bidang operasi perniagaan dan pengurusan kewangan, penilaian yang tepat dan pengesahan aset fizikal menjadi tonggak penting. Aset fizikal mewakili sebahagian besar nilai syarikat, dan pengesahan sewajarnya adalah amat diperlukan untuk memastikan integriti penyata kewangan, pematuhan kepada peraturan, pengurusan risiko dan kecekapan operasi keseluruhan.

Perkhidmatan Kami untuk Pengurusan Aset

blank

Hanya Pengesahan Fizikal

Jika anda hanya mencari pengesahan aset anda, kami boleh memberikan perkhidmatan profesional untuk membandingkan laporan FAR dan laporan sebenar anda. Ia melibatkan proses berikut

 • Kenal pasti kategori aset
 • Tentukan lokasi
 • Kumpul data sedia ada
 • Mengetag
 • Perbandingan
 • Laporan akhir

Penyelesaian Audit & Automasi Lengkap

Jika anda mencari automasi menggunakan RFID, kod bar atau suar untuk mengautomasikan proses audit aset anda, kami boleh mencadangkan penyelesaian profesional untuk mengautomasikan laporan FAR dan aset sebenar anda. Ia melibatkan proses berikut

 • Kenal pasti kategori aset
 • Tentukan lokasi
 • Tentukan Teknologi yang akan digunakan
 • Mengetag
 • Automasi
 • Perbandingan Daftar FAR
 • Laporan akhir
 • Kawasan Penambahbaikan
 • Diperakui oleh CA
blank
blank

Penyumberan Luar Aset

Jika anda ingin menggunakan sumber luar pengurusan aset lengkap anda untuk pengurusan yang lebih baik. Kami boleh membantu anda untuk mengurangkan kos dan pembaziran

 • Sumber yang berdedikasi
 • Perisian Percuma
 • Laporan Mingguan & Bulanan
 • Pengurusan Percuma untuk Bahan Habis
 • Kawasan Penambahbaikan
 • Kurangkan Pengurusan Sisa
 • Strategi Peruntukan Aset
 • Laporan tahun kewangan

Memastikan Ketepatan dan Integriti: Kepentingan Pengesahan Aset Fizikal

Dalam bidang operasi perniagaan dan pengurusan kewangan, penilaian yang tepat dan pengesahan aset fizikal menjadi tonggak penting. Aset fizikal mewakili sebahagian besar nilai syarikat, dan pengesahan sewajarnya adalah amat diperlukan untuk memastikan integriti penyata kewangan, pematuhan kepada peraturan, pengurusan risiko dan kecekapan operasi keseluruhan.

Kepentingan Pengesahan Aset Fizikal

1. Ketepatan Kewangan: Pelaporan kewangan yang tepat sangat bergantung pada penilaian tepat aset fizikal. Daripada mesin dan peralatan kepada harta dan inventori, aset ketara ini memberi kesan kepada kunci kira-kira dan mempengaruhi nisbah kewangan yang penting. Sebarang percanggahan dalam penilaian mereka boleh menyalahgambarkan kesihatan kewangan sesebuah organisasi, yang membawa kepada keputusan yang salah.

2. Pematuhan dan Peraturan: Pematuhan kepada keperluan kawal selia memerlukan pengesahan aset yang betul. Pelbagai piawaian industri dan prinsip perakaunan mewajibkan penilaian dan pelaporan aset yang konsisten. Kegagalan untuk mematuhi boleh membawa kepada kesan undang-undang dan mencemarkan nama baik syarikat.

3. Pengurusan Risiko: Pengesahan tetap bertindak sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penipuan, kecurian atau penyelewengan aset. Mengenal pasti percanggahan dengan segera membantu dalam mengurangkan risiko yang berkaitan dengan salah urus atau kerugian aset.

4. Kecekapan Operasi: Rekod aset yang tepat menyelaraskan proses operasi. Pengetahuan terperinci tentang lokasi, keadaan dan kuantiti aset membantu dalam merancang penyelenggaraan, penggantian atau penggunaan, dengan itu meningkatkan kecekapan operasi keseluruhan.

Kaedah Pengesahan Aset Fizikal

1. Audit Fizikal: Menjalankan pemeriksaan fizikal dan pengiraan aset adalah kaedah utama. Ini melibatkan pasukan mengesan secara fizikal, mengenal pasti dan mendokumentasikan aset untuk memastikan penjajaran dengan rekod.

2. Integrasi Teknologi: Menggunakan teknologi seperti pengimbas kod bar, RFID (Radio-Frequency Identification), atau perisian penjejakan aset menyelaraskan proses pengesahan. Alat ini meningkatkan ketepatan, kelajuan dan kebolehcapaian data aset.

3. Penandaan dan Pelabelan: Menetapkan tag atau label pengenalan unik kepada aset memudahkan penjejakan dan pengesahan. Kod bar, kod QR atau teg RFID membolehkan pengimbasan dan pengemaskinian rekod aset dengan mudah.

4. Penyesuaian Data: Penyesuaian tetap kiraan fizikal dengan rekod sedia ada membantu dalam mengenal pasti percanggahan. Percanggahan boleh disiasat untuk membetulkan kesilapan dan mengekalkan ketepatan.

Cabaran dan Penyelesaian

1. Skala dan Kerumitan: Untuk organisasi besar dengan banyak aset merentas berbilang lokasi, mengekalkan pendaftaran aset yang tepat boleh menjadi mencabar. Menggunakan pasukan khusus, memanfaatkan teknologi dan melaksanakan prosedur piawai boleh menangani cabaran ini.

2. Ralat Manusia: Kemasukan data manual dan pengawasan manusia semasa audit boleh membawa kepada ralat. Kakitangan latihan, menggunakan semakan pengesahan dan menggunakan sistem automatik boleh meminimumkan ralat ini.

3. Integrasi Teknologi: Melaksanakan teknologi atau perisian baharu memerlukan penyesuaian dan latihan. Pendekatan berperingkat untuk pelaksanaan dan latihan berterusan boleh melicinkan peralihan ini.

Kesimpulannya, pengesahan aset fizikal berdiri sebagai asas ketelusan kewangan, pematuhan peraturan, pengurangan risiko dan kecekapan operasi untuk organisasi. Menggunakan kaedah pengesahan yang mantap, memanfaatkan teknologi dan memupuk budaya ketepatan dan akauntabiliti adalah penting dalam memastikan integriti asas aset organisasi.

Apakah itu Pengauditan Aset?

Pengauditan aset fizikal diperlukan untuk:

Pengauditan aset ialah proses pengesahan fizikal. Membandingkan "senarai rasmi" aset organisasi dengan aset sebenar yang terletak secara fizikal. Dengan menjalankan audit ini, anda mengesahkan bahawa aset yang disenaraikan pada kunci kira-kira organisasi adalah benar (atau wujud secara fizikal) atau TIDAK.

Mewujudkan kewujudan dan lokasi aset organisasi, dan menilai keadaannya adalah tugas perniagaan yang penting untuk organisasi kecil dan besar. Ia adalah pematuhan wajib.

Pengesahan aset tetap melibatkan pembarisan semua aset yang menyatakan tempat di mana aset itu dipegang dan yang bertanggungjawab untuk pemilikan.
Aset boleh memindahkan lokasi, diserahkan semula kepada orang lain, diganti, dsb. Perakaunan memerlukan data yang tepat untuk menjejak inventori dan mengira susut nilai.

Sama ada aset anda tetap atau boleh alih,  ia boleh diurus dengan lebih cekap dalam persekitaran tanpa kertas. Mengaudit aset tetap adalah amat penting untuk memastikan perakaunan bagi aset modal dan susut nilai adalah mematuhi objektif pengurusan.

Pengoptimuman kos
Memastikan disiplin perniagaan
ESOP
Penggabungan atau Pengambilalihan
Penyenaraian Awam
Keperluan pematuhan (Peraturan OCC 12 CFR 9, Fasal 4(i) CARO, AKTA IT 2008, Seksyen 16AB Akta Audit 1994-Melbourne
Amalan terbaik
ISO 27001:2013 Pengendalian aset an

Proses Pengauditan Aset

Proses Lengkap untuk Pengauditan

blank

Bagaimanakah Pengauditan Aset membantu?

Pertama Ia akan memberikan gambaran sebenar Penilaian Aset

Audit aset tetap mengenal pasti aset yang syarikat dan status semasa aset. Kerana audit aset tetap membantu menyediakan kunci kira-kira yang tepat. Oleh itu ia akan memastikan pematuhan peraturan. Di samping audit aset tetap ini menyediakan kawalan dalaman yang lebih baik.

Ia juga membantu anda mengenal pasti aset yang tidak diingini terletak di lokasi yang berbeza, aset yang disusut nilai kepada hampir 0 tetapi masih digunakan. Aset yang hilang atau dicuri.

Perniagaan adalah mengenai aset dan risiko. Jika pelanggan adalah aset, maka pesaing menjadi risiko. Mengurus aset anda bermakna mengurus risiko tersebut

Apakah risiko yang paling kritikal kepada anda?
Adakah anda melihat risiko pengeluaran, risiko pelabur atau risiko pelanggan?
Bagaimana pula dengan kesihatan dan keselamatan, dan risiko alam sekitar?

Terdapat banyak risiko yang berkaitan dengan pengurusan aset yang dihadapi oleh organisasi hari ini, dengan kebarangkalian dan keterukan hasil yang berbeza. Selalunya implikasi risiko tersebut tidak difahami sepenuhnya.

Jika anda tidak dapat mengendalikan aset fizikal anda apabila diperlukan, adakah ia hanya kehilangan hasil untuk tempoh masa henti? Atau kos tambahan kerana penghantaran dipercepatkan? Atau adakah perkara ini lebih teruk, mengakibatkan pelanggan hilang secara kekal kerana terlepas penghantaran dalam persekitaran pembuatan JIT (Just in Time)? Isu pelanggan yang berkaitan dengan kualiti atau perkhidmatan pelanggan boleh mempunyai hasil yang serupa.

Hasil negatif yang berkaitan dengan kesihatan dan keselamatan, dan pelanggaran alam sekitar telah menjadi lebih teruk. Selain jumlah denda yang meningkat untuk pelanggaran, lebih banyak bidang kuasa mengenakan hukuman penjara untuk pelanggaran.

Selain daripada ini, semua entiti swasta dan awam dikehendaki menjalankan kiraan fizikal tahunan bagi semua aset tetap untuk mengesahkan aset sebenar dalam tangan dan nilai serta memastikan ketepatan rekod kewangan berkaitan. Salah satu topik yang diliputi dalam Panduan Pengurusan Aset Akhir yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan Negara ialah Daftar Aset Tetap yang komprehensif mesti disediakan. Setelah Daftar Aset Tetap disediakan, terdapat keperluan untuk mengemas kini secara berterusan dengan penambahan dan pelupusan (mengekalkan penyenaraian Pelupusan yang berasingan), aset tersebut mesti disusutnilai setiap tahun. Lebih penting lagi, terdapat keperluan untuk menganggarkan baki hayat berguna dan nilai baki aset pada asas tahunan pada tahap minimum.

Daftar aset tetap hendaklah dikekalkan dalam format yang ditentukan oleh entiti, yang formatnya hendaklah mematuhi keperluan mana-mana keperluan perakaunan, yang mungkin ditetapkan.

Laporan Pengauditan Aset

Proses Lengkap untuk Pengauditan

blank

Mengapa Greenitco?

blank

Pengalaman Betul

Menggunakan peralatan fotografi, pengimbas dan perisian pengesahan, pakar inventori Greenitco pergi ke tapak, mencari setiap aset FAR dan mengesahkan kewujudannya, jenis aset, lokasi dan perihalannya.

Alat yang Betul

Kami mempunyai Perisian pengurusan Aset kami sendiri bersama-sama dengan aplikasi Mudah Alih untuk mengurus pengauditan..


Kehadiran Geografi

Kami mempunyai pelbagai kerjasama dan kehadiran di 25 negara dan 70 bandar untuk menampung audit dalam kos rendah

Penyumberan Luar Pengurusan Aset

blank

Apakah Penyumberan Luar Pengurusan Aset?

Pengurusan Aset Lengkap Penyumberan Luar

Menjejaki aset boleh menjadi cabaran kepada organisasi, baik besar mahupun kecil. Aset boleh memindahkan lokasi, diserahkan semula kepada orang lain, diganti, dsb. Pengurusan mahukan laporan tentang peruntukan aset, penggunaan dan sejarah perkhidmatan. Perakaunan memerlukan data yang tepat untuk menjejak inventori dan mengira susut nilai.

Pengurusan mahukan laporan tentang peruntukan aset, penggunaan dan sejarah perkhidmatan. Perakaunan memerlukan data yang tepat untuk menjejak inventori dan mengira susut nilai.

IT: Mencipta inventori (perisian/perkakasan), pengekodan bar, penandaan, pelupusan, alatan perisian, waranti, tahap pematuhan perisian.
Tapak: Mencipta inventori, pengkategorian aset tetap dan alih, penandaan peralatan dan mesin, penilaian aset.
Projek: Pergerakan aset, vendor dan cawangan baharu.
Kewangan: Penilaian aset fizikal, membina pangkalan data, menyediakan vendor untuk insurans, audit akauntan bercarta, laporan susut nilai, status pematuhan.

Terdapat banyak proses dan alat untuk menyokong pengurusan maklumat mengenai aset dan penyelenggaraan aset. Bergantung pada saiz dan keperluan organisasi, alatan daripada sistem berasaskan kertas manual, kepada hamparan, kepada EAMS (sistem pengurusan aset perusahaan), dan sistem ERP (perancangan sumber perusahaan) telah digunakan dengan berkesan.

Isu kritikal adalah untuk memilih proses dan alatan yang paling sesuai untuk organisasi anda dan menggunakannya dengan berkesan. Situasi ini boleh menyebabkan kualiti buruk atau data tidak tepat, kerana pengguna tidak melihat nilai kepada sistem, proses yang tidak cekap dengan campur tangan manual yang agak besar di mana proses tidak dioptimumkan untuk sistem yang digunakan, dan kemasukan data pendua atau penggunaan kemasukan manual apabila sistem boleh menjadi lebih baik. menguruskan data. Hasil akhir selalunya adalah pelaburan yang besar dalam sistem dengan sedikit manfaat yang dijanjikan dicapai.

Penyumberan Luar ialah pengurusan proses yang lengkap daripada pengumpulan Keperluan, perolehan, penghantaran Aset, penandaan aset, peruntukan dan urusan jual beli dan Akhir sekali pelupusan aset.
Mengikut bilangan aset dan saiz organisasi, anda perlu mendedikasikan pasukan untuk mengendalikan aset

FAKTA HEBAT TAHUN INI

125000+

ASSET VERIFIED

150+

LOCATION COVERED

1000+

LOST ASSET RECOVERED

4 Million +

MONEY SAVED

proses kerja kamidalam 3 langkah

Proses kami meliputi semua langkah pengesahan

blank

DATA JAUH

Dapatkan data FAR untuk semua kategori dan lokasi untuk disahkan. Membekukan keperluan

blank

Sahkan & Tanda Nama

Sahkan dinding ke dinding dan bandingkan data sedia ada dan tandakan semua aset.

blank

Laporan & Pematuhan

Cari jurang dan isu dan laporkan perkara yang sama dengan status semasa dan bidang peningkatan.

Hubungi Kami

Bercakap dengan pasukan kami tentang matlamat perniagaan anda

Pengauditan kami yang berjaya dan kaedah terbukti akan memberi anda jawapan yang relevan kepada pertanyaan berikut:

Di manakah terletaknya aset firma itu?
Adakah aset ini menunjukkan nilai sebenar?
Adakah aset diselenggara dengan baik?
Aset manakah yang kurang digunakan?
Apakah aset kritikal?
Laporan pematuhan

Hubungi pasukan kami untuk mendapat lebih banyak manfaat daripada kepakaran kami.

Please enter the reCaptcha public and private keys inside the admin panel!

Pensijilan & Kualiti

PELANGGAN-PELANGGAN KAMI

Foto Audit Tapak Sebenar

TOP

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close