DOWNLOADS

BROCHURE 01.pdf

Click on the icon to download the brochure

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter to receive the latest offers

TESTIMONIALS

Recent Posts

ACTIVA-CONTROLE

Verificatie van vaste activa omvat het op een rij zetten van alle activa, waarbij de plaatsen worden gespecificeerd waar de activa worden bewaard en degenen die verantwoordelijk zijn voor het bezit ervan. Op het gebied van bedrijfsvoering en financieel beheer vormen de nauwkeurige beoordeling en verificatie van fysieke activa cruciale pijlers. Fysieke activa vertegenwoordigen een substantieel deel van de waarde van een bedrijf, en de juiste verificatie ervan is onmisbaar voor het waarborgen van de integriteit van financiële overzichten, naleving van regelgeving, risicobeheer en algehele operationele efficiëntie.

Onze diensten voor vermogensbeheer

blank

Alleen fysieke verificatie

Als u alleen op zoek bent naar verificatie van uw activa, kunnen wij professionele service leveren om uw FAR-rapport en het daadwerkelijke rapport te vergelijken. Het gaat om het volgende proces

 • Identificeer de categorie van activa
 • Locaties definiëren
 • Verzamel bestaande gegevens
 • Labelen
 • Vergelijking
 • Laatste rapport

Volledige auditoplossing en automatisering

Als u op zoek bent naar automatisering met behulp van RFID, barcode of baken om het auditproces van uw activa te automatiseren, kunnen wij u een professionele oplossing voorstellen om uw FAR-rapport en daadwerkelijke activa te automatiseren. Het gaat om het volgende proces

 • Identificeer de categorie van activa
 • Locaties definiëren
 • Definieer de te gebruiken technologie
 • Labelen
 • Automatisering
 • FAR-registervergelijking
 • Laatste rapport
 • Verbeteringsgebieden
 • Gecertificeerd door CA
blank
blank

Asset Outsourcing

If you are looking to outsource your complete asset management for better management. We can help you to reduce cost and wastage

 • Dedicated resource
 • Free Software
 • Weekly & Monthly Report
 • Free Management for Consumables
 • Improvement Areas
 • Reduce Waste Management
 • Asset Allocation Strategy
 • Financial year report

Zorgen voor nauwkeurigheid en integriteit: de betekenis van verificatie van fysieke activa

Op het gebied van bedrijfsvoering en financieel beheer vormen de nauwkeurige beoordeling en verificatie van fysieke activa cruciale pijlers. Fysieke activa vertegenwoordigen een substantieel deel van de waarde van een bedrijf, en de juiste verificatie ervan is onmisbaar voor het waarborgen van de integriteit van financiële overzichten, naleving van regelgeving, risicobeheer en algehele operationele efficiëntie

Belang van verificatie van fysieke activa

1. Financiële nauwkeurigheid: Nauwkeurige financiële rapportage is sterk afhankelijk van de precieze waardering van fysieke activa. Van machines en uitrusting tot onroerend goed en inventaris: deze materiële activa hebben invloed op de balans en beïnvloeden cruciale financiële ratio's. Eventuele discrepanties in de waardering ervan kunnen een verkeerd beeld geven van de financiële gezondheid van een organisatie, wat tot misleidende beslissingen kan leiden.

2. Naleving en regelgeving: Het naleven van wettelijke vereisten vereist een goede verificatie van activa. Verschillende industriestandaarden en boekhoudkundige principes schrijven de consistente beoordeling en rapportage van activa voor. Het niet naleven ervan kan leiden tot juridische gevolgen en de reputatie van een bedrijf aantasten.

3. Risicobeheer: Regelmatige verificatie fungeert als een preventieve maatregel tegen mogelijke fraude, diefstal of verduistering van activa. Het snel identificeren van discrepanties helpt bij het beperken van de risico's die gepaard gaan met wanbeheer of verlies van activa.

4. Operationele efficiëntie: Nauwkeurige activaregistraties stroomlijnen operationele processen. Gedetailleerde kennis van de locatie, staat en hoeveelheid van activa helpt bij het plannen van onderhoud, vervanging of gebruik, waardoor de algehele operationele efficiëntie wordt verbeterd.

Methoden voor verificatie van fysieke activa

1. Fysieke audits: Het uitvoeren van fysieke inspecties en tellingen van activa is een primaire methode. Dit houdt in dat teams activa fysiek lokaliseren, identificeren en documenteren om ervoor te zorgen dat ze op één lijn liggen met de records.

2. Technologie-integratie: Het gebruik van technologie zoals barcodescanners, RFID (Radiofrequentie-identificatie) of software voor het volgen van activa stroomlijnt het verificatieproces. Deze tools verbeteren de nauwkeurigheid, snelheid en toegankelijkheid van assetgegevens.

3. Tagging en labeling: het toewijzen van unieke identificatietags of labels aan activa vereenvoudigt tracking en verificatie. Barcodes, QR-codes of RFID-tags maken het eenvoudig scannen en bijwerken van activarecords mogelijk.

4. Gegevensafstemming: Regelmatige afstemming van fysieke tellingen met bestaande records helpt bij het identificeren van discrepanties. Discrepanties kunnen worden onderzocht om fouten te corrigeren en de nauwkeurigheid te behouden.

Uitdagingen en oplossingen

1. Schaal en complexiteit: Voor grote organisaties met talloze activa op meerdere locaties kan het bijhouden van een nauwkeurig activaregister een uitdaging zijn. Het inzetten van gespecialiseerde teams, het benutten van technologie en het implementeren van gestandaardiseerde procedures kunnen deze uitdagingen het hoofd bieden.

2. Menselijke fouten: Handmatige gegevensinvoer en menselijk toezicht tijdens audits kunnen tot fouten leiden. Het trainen van personeel, het toepassen van validatiecontroles en het gebruik van geautomatiseerde systemen kunnen deze fouten minimaliseren.

3. Technologische integratie: Het implementeren van nieuwe technologie of software vereist aanpassing en training. Een gefaseerde aanpak van de implementatie en voortdurende training kunnen deze overgang vergemakkelijken.

Concluderend is de verificatie van fysieke activa een hoeksteen van financiële transparantie, naleving van de regelgeving, risicobeperking en operationele efficiëntie voor organisaties. Het gebruik van robuuste verificatiemethoden, het benutten van technologie en het bevorderen van een cultuur van nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid zijn absoluut noodzakelijk om de integriteit van de activa van een organisatie te waarborgen.

Wat is activacontrole?

Auditing van fysieke activa is nodig voor:

Activa-audit is een fysiek verificatieproces. Het vergelijken van de “officiële lijst” van activa van een organisatie met de daadwerkelijke activa die zich fysiek bevinden. Door deze audit uit te voeren, bevestigt u dat de activa die op de balans van een organisatie staan, reëel zijn (of fysiek bestaan) of NIET.

Het vaststellen van het bestaan en de locatie van de bedrijfsmiddelen van een organisatie, en het evalueren van de toestand ervan, is een cruciale zakelijke taak voor kleine en grote organisaties. Het is verplichte naleving.

Verificatie van vaste activa omvat het op een rij zetten van alle activa, waarbij de plaatsen worden gespecificeerd waar de activa worden bewaard en degenen die verantwoordelijk zijn voor het bezit ervan.
Activa kunnen van locatie worden verplaatst, aan andere mensen worden toegewezen, worden vervangen, enz. De boekhouding heeft nauwkeurige gegevens nodig om de voorraad bij te houden en de afschrijving te berekenen.

Of uw bedrijfsmiddelen nu vast of verplaatsbaar zijn, ze kunnen veel efficiënter worden beheerd in een papierloze omgeving. Het controleren van vaste activa is uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat de boekhouding van kapitaalgoederen en afschrijvingen in overeenstemming is met de doelstellingen van het management.

Kostenoptimalisatie
Zorg voor bedrijfsdiscipline
ESOP
Fusie of overname
Openbare vermelding
Nalevingsvereiste (OCC Regulation 12 CFR 9, Clausule 4(i) van CARO, IT ACT 2008, Sectie 16AB van de Audit Act 1994-Melbourne
Beste praktijken
ISO 27001:2013 Beheer van activa

Controleproces van activa

Compleet auditproces

blank

Hoe kan asset-audit helpen?

Ten eerste zal het een actueel beeld geven van de waardering van activa

Een audit van vaste activa identificeert de activa van het bedrijf en de huidige status van de activa. Omdat een audit van vaste activa helpt bij het opstellen van een nauwkeurige balans. Daarom zal het ervoor zorgen dat de regelgeving wordt nageleefd. Naast deze vaste activa audits zorgt voor een betere interne controle.

Het helpt u ook bij het identificeren van ongewenste activa die zich op verschillende locaties bevinden; activa die tot bijna 0 zijn afgeschreven maar nog steeds in gebruik zijn. Activa die verloren of gestolen zijn.

Bij ondernemen draait alles om activa en risico's. Als de klant een aanwinst is, wordt de concurrent een risico. Het beheren van uw vermogen betekent het beheersen van die risico's

Welke risico’s zijn voor u het meest kritisch?
Kijkt u naar productierisico’s, beleggersrisico’s of klantrisico’s?
Hoe zit het met de gezondheid, veiligheid en milieurisico's?

Er zijn veel risico's verbonden aan asset management waarmee organisaties vandaag de dag worden geconfronteerd, met verschillende kansen en ernst van de uitkomsten. Vaak worden de implicaties van deze risico's niet volledig begrepen.

Als u uw fysieke activa niet kunt gebruiken wanneer dat nodig is, gaat het dan alleen maar om inkomstenverlies tijdens de downtime? Of extra kosten door versnelde leveringen? Of is de zaak ernstiger en resulteert dit in een permanent verloren klant vanwege gemiste leveringen in een JIT (Just in Time) productieomgeving? Klantproblemen met betrekking tot kwaliteit of klantenservice kunnen vergelijkbare gevolgen hebben.

De negatieve gevolgen op het gebied van gezondheid en veiligheid en milieuschendingen zijn veel ernstiger geworden. Naast dat de boetes voor overtredingen stijgen, leggen steeds meer jurisdicties gevangenisstraffen op voor overtredingen.

Daarnaast zijn alle particuliere en publieke entiteiten verplicht om jaarlijks een fysieke telling van alle vaste activa uit te voeren om de werkelijke activa in bezit en de waarde ervan te verifiëren en de nauwkeurigheid van de gerelateerde financiële gegevens te garanderen. Een van de onderwerpen die aan bod komen in de Final Asset Management Guide van de National Treasury is dat er een alomvattend register voor vaste activa moet worden opgesteld. Zodra het register voor vaste activa is opgesteld, is het nodig om voortdurend bij te werken met toevoegingen en afstotingen (waarbij een afzonderlijke lijst met afstotingen wordt aangehouden). De activa moeten jaarlijks worden afgeschreven. Belangrijker nog is dat de resterende gebruiksduur en de restwaarde van de activa op jaarbasis minimaal moeten worden ingeschat.

Het vaste activaregister wordt bijgehouden in het door de entiteit vastgestelde formaat, welk formaat moet voldoen aan de eisen van eventueel voorgeschreven boekhoudkundige vereisten.

Controlerapport activa

Compleet auditproces

blank

Waarom Greenitco?

blank

Juiste ervaring

Met behulp van fotografische apparatuur, scanners en verificatiesoftware gaan de inventarisspecialisten van Greenitco ter plaatse, zoeken elk FAR-activum op en verifiëren het bestaan, het activatype, de locatie en de beschrijving ervan.

Juiste gereedschap

We hebben onze eigen software voor vermogensbeheer en een mobiele app om de audits te beheren.


Geografische aanwezigheid

We hebben meerdere samenwerkingsverbanden en aanwezigheid in 25 landen en 70 steden om de audit tegen lage kosten uit te voeren

Uitbesteding van vermogensbeheer

blank

Wat is uitbesteding van vermogensbeheer?

Volledige uitbesteding van vermogensbeheer

Het bijhouden van assets kan een uitdaging zijn voor zowel grote als kleine organisaties. Activa kunnen locaties verplaatsen, opnieuw worden toegewezen aan andere mensen, worden vervangen, enz. Het management wil rapporten over de toewijzing van activa, het gebruik en de servicegeschiedenis. De boekhouding heeft nauwkeurige gegevens nodig om de voorraad bij te houden en de afschrijving te berekenen.

Het management wil rapporten over de assetallocatie, het gebruik en de servicegeschiedenis. De boekhouding heeft nauwkeurige gegevens nodig om de voorraad bij te houden en de afschrijving te berekenen.

IT: Inventaris aanmaken (software/hardware), barcodes, tagging, verwijdering, softwaretools, garantie, software-complianceniveau.
Site: inventaris aanmaken, categoriseren van vaste en verplaatsbare activa, taggen van apparatuur en machines, evaluatie van activa.
Project: activabeweging, leveranciers en nieuwe vestigingen.
Financiën: evaluatie van fysieke activa, database opbouwen, leveranciers voorzien van verzekeringen, accountantscontroles in kaart gebracht, afschrijvingsrapport, nalevingsstatus.

Er zijn veel processen en hulpmiddelen om het beheer van de informatie over assets en het onderhoud van de assets te ondersteunen. Afhankelijk van de omvang en vereisten van de organisatie zijn tools, variërend van handmatige papieren systemen tot spreadsheets, EAMS-systemen (Enterprise Asset Management Systems) en ERP-systemen (Enterprise Resource Planning), effectief gebruikt.

De cruciale kwesties zijn het selecteren van de processen en hulpmiddelen die het meest geschikt zijn voor uw organisatie en het effectief gebruiken ervan. Deze situaties kunnen leiden tot slechte kwaliteit of onnauwkeurige gegevens, omdat gebruikers geen waarde in de systemen zien, inefficiënte processen met aanzienlijke handmatige tussenkomst waarbij de processen niet zijn geoptimaliseerd voor het gebruikte systeem, en dubbele gegevensinvoer of het gebruik van handmatige invoer terwijl de systemen beter zouden kunnen werken. de gegevens beheren. Het uiteindelijke resultaat is vaak een aanzienlijke investering in systemen waarbij weinig van het beloofde voordeel wordt behaald.

Outsourcing is het volledige procesbeheer, vanaf het verzamelen van vereisten, de inkoop, de levering van activa, het taggen van activa, de toewijzing en de toewijzing van activa en ten slotte de verwijdering van activa.
Afhankelijk van het aantal activa en de omvang van de organisatie moet u een team aanwijzen om de activa te beheren

DE GEWELDIGE FEITEN VAN DIT JAAR

125000+

ASSET VERIFIED

150+

LOCATION COVERED

1000+

LOST ASSET RECOVERED

4 Million +

MONEY SAVED

ons werkprocesin 3 stappen

Ons proces omvatte alle verificatiestappen

blank

VERE GEGEVENS

Ontvang FAR-gegevens voor alle categorieën en locaties om te verifiëren. Bevries de vereiste

blank

Verifiëren en taggen

Verifieer van muur tot muur, vergelijk de bestaande gegevens en tag alle assets.

blank

Rapportage en naleving

Vind hiaten en problemen en rapporteer deze met de huidige status en verbeterpunten.

Neem contact met ons op

Praat met ons team over uw zakelijke doel

Onze succesvolle audit en beproefde methode geven u relevante antwoorden op de volgende vragen:

Waar liggen de activa van het bedrijf werkelijk?
Heeft dit bezit echte waarden?
Worden de activa goed onderhouden?
Welke activa worden onderbenut?
Wat zijn de kritische activa?
Akkoordverklaring

Neem contact op met ons team om meer van onze expertise te profiteren.

Please enter the reCaptcha public and private keys inside the admin panel!

Certificering & Kwaliteit

ONZE KLANTEN

Werkelijke site-auditfoto's

TOP

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close